ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

Muziekschool Gerard Boedijn is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit levert voor zowel particulieren als bedrijven een fiscaal voordeel op met betrekking tot schenken. Muziekschool Gerard Boedijn is bovendien vrijgesteld van schenkings- en successierechten, waardoor uw schenking dus geheel ten goede komt aan Muziekschool Gerard Boedijn.

Particulier schenken

Zoals gezegd hebben donateurs van Muziekschool Gerard Boedijn belastingvoordeel, voor hen geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag met 1,25 vermenigvuldigen. De Belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. De drempel voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Het maximaal aftrekbare bedrag van gewone giften is 10% van uw drempelinkomen. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000,- van de aan Muziekschool Gerard Boedijn gedane gift. Deze extra giftenaftrek geldt met ingang van het belastingjaar 2012.

Zakelijk schenken

In het geval van sponsoring is er sprake van een zakelijk belang vanwege een concrete tegenprestatie. Zakelijke betalingen zijn als normale kostenpost volledig aftrekbaar van de bedrijfswinst, zonder drempel of maximum. De betaling heeft dus het karakter van een bedrijfslast. Muziekschool Gerard Boedijn moet overigens omzetbelasting in rekening brengen, welke voor uw bedrijf meestal aftrekbaar is. Indien uw bedrijf een niet-zakelijke betaling aan Muziekschool Gerard Boedijn verricht, kan er mogelijk een beroep worden gedaan op de giftenaftrek. Deze aftrek bedraagt maximaal 50% van de fiscale winst per jaar, met een maximum van € 100.000,-. Volgens de voorwaarden voor ANBI’s dient Muziekschool Gerard Boedijn een aantal gegevens te publiceren. Deze gegevens zijn terug te vinden op de website van de Federatie Cultuur. U kunt onze jaarrekening en jaarverslagen downloaden via onderstaande links: